Konzultační hodiny ZS 2022/23

Konzultace si vždy předem domluvte s vyučujícím mailem.
Mgr. David Adamczyk
Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D. Po 12:30 – 14:00
Doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. Po 7:30 – 9:00
Ing. Eva Burianová, Ph.D. Čt 7:30 – 9:00
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. Čt 10:50 – 12:20
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D. Út 9:30 – 11:00
Mgr. Filip Hardt Po dohodě mailem
doc. Ing. František Huňka, CSc. Út 14:00 – 15:30
RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Po 9:10 – 10:45
Mgr. Robert Jarušek, Ph.D. Po 10:50 – 12:30
Mgr. Alexej Kolcun, CSc. Po dohodě mailem
Doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. Po 9:10 – 10:50
Mgr. Marek Malina St 10:50 -12:30
Mgr. Radim Peša Čt 14:10 – 15:45
Ing. Ondřej Kozinski Po dohodě mailem
Mgr. Ondřej Pektor Po dohodě mailem
Mgr. Martin Prášek Pá 17:30 – 19:00
Mgr. Patrik Kolenovský Po dohodě mailem
Ing. Pavel Smolka, Ph.D. Po 14:00 – 15:30
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. St 9:10 – 10:45
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. Čt 14:00 – 15:30
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Út 12:30 – 14:00
RNDr. Bogdan Walek, Ph.D. Čt 9:10 – 10:45
RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D. Út 9:10 – 10:45
RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. Út 10:50 – 12:30
PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D. Čt 9:10 – 10:30
Mgr. Adam Bartoň, Ph.D. Po dohodě mailem

Konzultační hodiny LS 2021/22

Konzultace si vždy předem domluvte s vyučujícím mailem.

Mgr. David AdamczykSt13:00 – 14:30
Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.Po12:30 -14:05
Doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.Čt9:10 -10:40
Ing. Eva Burianová, Ph.D.Po7:30 – 9:10
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.Po9:10 – 10:40
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.Út9:00 – 10:30
Mgr. Filip HardtPo dohodě mailem
doc. Ing. František Huňka, CSc.Po dohodě mailem
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.St12:30 -14:05
Mgr. Robert Jarušek, Ph.D.Po dohodě mailem
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.Po dohodě mailem
Doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.Po10:00 – 11:30
Mgr. Marek MalinaPo dohodě mailem
Mgr. Radim PešaÚt10:50 – 12:25
Ing. Ondřej KozinskiČt14:00 – 15:30
Mgr. Ondřej PektorPo dohodě mailem
Mgr. Martin PrášekPo dohodě mailem
Mgr. Patrik KolenovskýSt16:00 – 17:30
Ing. Pavel Smolka, Ph.D.Po dohodě mailem
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.Út12:30 – 14:00
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.Út14:10 – 15:40
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.St14:00 – 15:30
RNDr. Bogdan Walek, Ph.D.Po9:10 -10:45
RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D.Út9:10 -10:45
RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.Po17:30 – 19:00
PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.Po dohodě mailem
Mgr. Adam Bartoň, Ph.D.Po dohodě mailem

Konzultační hodiny

Konzultace si vždy předem domluvte s vyučujícím mailem.

Mgr. David AdamczykÚt14:00-15:30
Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D.St10:50 – 12:25
Doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.Út10:50 – 12:25
Ing. Eva Burianová, Ph.D.Čt7:30 – 9:00
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.St10:00 – 11:30
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.Čt9:30-11:00
Mgr. Filip HardtPo dohodě mailem
doc. Ing. František Huňka, CSc.Po dohodě mailem
Mgr. Michal JalůvkaPo dohodě mailem
RNDr. Michal Janošek, Ph.D.Út12:30-14:00
Mgr. Robert Jarušek, Ph.D.Út11:00 – 12:30
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.Po dohodě mailem
Doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.Po dohodě mailem
Prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc.Po dohodě mailem
Mgr. Marek MalinaPo dohodě mailem
Mgr. Jiří MatulaPo dohodě mailem
Mgr. Vojtěch MolekPo dohodě mailem
Mgr. Ondřej PektorPo dohodě mailem
Mgr. Martin PrášekPo dohodě mailem
Mgr. Petr RaunigrPo14:0-15:45
Ing. Pavel Smolka, Ph.D.Út Pá9:00-10:00 9:00-11:00
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.St10:50-12:20
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.Čt12:30-14:00
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.St10:50 – 12:25
RNDr. Bogdan Walek, Ph.D.Út9:10 – 10:50
RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D.Út14:10-15:45
RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.Út10:50-12:30
PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.Po dohodě mailem
Mgr. Adam Bartoň, Ph.D.Po15:45 -17:20

Pokyny BP a DP

V souladu se studijním řádem OU a v zájmu zkvalitnění závěrečných prací a vyjasnění některých záležitostí týkajících se zadávání bakalářských a diplomových prací ukládám a připomínám studentům katedry informatiky a počítačů následující zásady:

  1. Studenti bakalářských studijních programů si od akademického roku 2016/17 vybírají téma bakalářské práce již v LS 2. ročníku studia, tj. nejpozději v červnu daného roku. Připomínám studentům, že jde o nejpozdější termín, kdy již musí být vyhotoveno zadání práce nikoliv pouze návrh tématu!
  2. Studenti navazujících magisterských studijních programů si vybírají téma diplomové práce již v ZS 1. ročníku studia, tj. nejpozději v listopadu daného roku. Připomínám studentům, že jde o nejpozdější termín, kdy již musí být vyhotoveno zadání práce, nikoliv pouze návrh tématu!
  3. Zamýšleným cílem úpravy je zlepšení kvality prací tak, aby student měl na zhotovení bakalářské práce nejméně rok, resp. u diplomové práce nejméně jeden a půl roku.
  4. Ve výjimečných odůvodněných případech lze tyto lhůty zkrátit (např. změna tématu, vedoucího práce, dlouhodobý studijní pobyt apod.).
  5. Student si volí téma závěrečné práce především z nabídky zveřejněné na portále OU v sekci VŠKP a po konzultaci s uvedeným vedoucím práce dodá s dostatečným předstihem návrh na zadání na sekretariát KIP, který po schválení je podkladem pro zadání práce. Toto zadání si pak následně student vyzvedne zhruba do měsíce po termínu pro zadání práce. Vyhledávání v portálu je nejvhodnější podle vedoucího práce (podle zaměření).
  6. Vedoucím bakalářské práce může být akademický pracovník nebo student doktorského studia na KIP.
  7. Vedoucím diplomové práce může být akademický pracovník zpravidla s vědeckou hodností (PhD., CSc.). Student doktorského studia může být pouze konzultantem práce.
  8. V případě tématu z praxe může být konzultantem práce externí pracovník.
  9. Student může navrhnout i vlastní téma, které však musí splňovat nároky kladené na danou úroveň studia. Zejména u diplomové práce (NMgr.) musí být zřejmý vlastní přínos studenta – např. vylepšení stávající metody, nová metoda, kombinace stávajících metod apod. a zejména musí být tento přínos náležitě ověřen.

Zásady platí od 15.11.2016.

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF, Ostravská Univerzita