Lidé

Členové katedry

Docenti
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.e-mail:
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF
činnost: optimalizace úloh, evoluční algoritmy, aplikovaná statistikatelefon:553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.e-mail:
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
činnost: logika, umělá inteligence, didaktika informatikytelefon:553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc.e-mail:
činnost: objektově orientované technologie, návrhové vzory, modelování podnikových procesů s využitím ontologiítelefon:553 46 2175
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.e-mail:
zástupce vedoucího katedry
činnost: logika, umělá inteligence, softcomputingtelefon:553 46 2255
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD.e-mail:
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
činnost: neuronové sítě, evoluční algoritmy, umělá inteligencetelefon:553 46 2184
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.e-mail:
katedrový koordinátor Erasmus+
činnost: odborná angličtina, překlady a korektura odborných textů, tlumočenítelefon:553 46 2173
Burianová Eva, Ing., Ph.D.e-mail:
garant CŽV
činnost: projektování, systémová dynamika, managementtelefon:553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.e-mail:
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
činnost: programování, vývoj mobilních aplikací, didaktika informatiky, eLearning, architektura počítačůtelefon:553 46 2176
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.e-mail:
tajemník katedry
činnost: multiagentové systémy, chytrá města, chytré domy, modelování a simulacetelefon:553 46 2186
Jarušek Robert, Mgr., Ph.D.e-mail:
činnost: programování, grafika a virtuální realita, umělá inteligence, neuronové sítětelefon:553 46 2182
Kolcun Alexej, Mgr., CSc.e-mail:
činnost: vektorová a rastrová počítačová grafikatelefon:553 46 2182
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.e-mail:
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
činnost: operační systémy, počítačové sítě, databáze, eLearningtelefon:604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.e-mail:
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
činnost: databázové modelování, databázové technologie, eLearningtelefon:553 46 2182
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D.e-mail:
předseda akademického senátu PřF
činnost: formální logika, zpracování obrazu, informační systémytelefon:553 46 1414
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D.e-mail:
činnost: expertní systémy, informační systémy, doporučovací systémy, webové aplikacetelefon:553 46 2186
Zuzčák Matej, RNDr., Ph.D.e-mail:
vedoucí CSIRT OU
činnost: kybernetická bezpečnost, unixové operační systémy, počítačové sítě, aplikace kódování a šifrovánítelefon:553 46 2264
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D.e-mail:
činnost: softwarové inženýrství, informační systémy, umělá inteligence, robotikatelefon:553 46 2129
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.e-mail:
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
činnost: reprezentace znalostí, znalostní inženýrství, logika, didaktika informatikytelefon:553 46 2179
Externisté
Navrátil Jiří, Ing.e-mail:
telefon:222 767 131
777 224 245
Doktorandi KIP
Doktorandi
Mgr. David Adamczyk
e-mail:
Mgr. Adam Bartoň
e-mail:
Mgr. Vladimír Fojtík
e-mail:
Mgr. Jakub Gaj
e-mail:
Mgr. Filip Hardt
e-mail:
Mgr. Michal Jalůvka
e-mail:
Mgr. Marek Malina
e-mail:
Mgr. Jiří Matula
e-mail:
Soheyla Mirshahi
e-mail:
Mgr. Vojtěch Molek
e-mail:
Mgr. Ondřej Pektor
e-mail:
Mgr. Martin. Prášek
e-mail:
Mgr. Petr Raunigr
e-mail: