KIP PřF OU

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity (KIP) poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních programech Informatika a Aplikovaná informatika od roku 1991, kdy byla zřízena jako součást fakulty. V dalších letech pak byly akreditovány obory navazující magisterské (polovina 90. let) a posléze i doktorský studijní obor Informační systémy (2004), který se transformoval do oboru Aplikovaná informatika (2013). Od roku 2001 nabízí kromě prezenční formy studia také distanční formu studia bakalářského SP Aplikovaná informatika jako jeden z mála oborů v ČR v této formě. Ve všech programech studuje zhruba 400 studentů, které vyučuje asi 20 interních akademických pracovníků a doktorandů. Vědecky se pracovníci KIP zaměřují především na softcomputing, fuzzy systémy, evoluční algoritmy, projektování IS a bezpečnost IT. Pravidelně publikují v prestižních časopisech hodnocených na špičce oboru (Q1), indexovaných konferencích a dalších významných mediích. Učastní se národních projektů, např. Technologické agentury ČR. Od roku 2021 nabízí studium v následujících programech:

  • bakalářský studijní program “Informatika”, včetně dvouoborového studia (major, minor, major se zaměřením na vzdělávání)
  • bakalářský studijní program “Aplikovaná informatika” ve všech formách studia (prezenční, kombinovaná, distanční)
    • ve specializaci Aplikovaná informatika
    • ve specializaci Softwarové systémy (pouze prezenční forma)
  • navazující magisterský studijní program “Aplikovaná informatika” v prezenční a kombinované formě, včetně rigorózního řízení (RNDr.)
  • doktorský studijní program “Aplikovaná informatika” v prezenční formě (ČJ i AJ)