Pokyny DS a KS (1. ročník)

Vážení studenti kombinovaného a distančního studia KIP,

rád bych Vás jako vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF OU přivítal do studia a zaslal vám pozvánku k úvodnímu tutoriálu a testování AJ, který proběhne 18.9. (sobota) od 7.30 na PřF (dočasně umístěna na ulici Bráfova 7 – vchod ve dvoře PřF). Naše hlavní budova je prozatím v rekonstrukci, tedy prosím přijďte do přízemí budovy C na učebnu C103. Zde vás přivítáme oficiálně, zodpovíme dotazy a v přilehlých PC učebnách budete moci podstoupit test AJ. Na dalším programu se domluvíme, ale neměl by trvat déle než do 12h. První odborné tutoriály pak máte naplánovány na 2.10. (ale to již uvidíte ve vašem portálu podle přihlášených předmětů).

Informace k testu AJ jsou v příloze zprávy, případné dotazy směřujte prosím na garanta dr. Vladimíra Bradáče (vladimir.bradac@osu.cz). Nicméně to bude také řešeno na úvodu do studia 18.9. Jelikož jste studenty SP Aplikovaná informatika v kombinované nebo distanční formě, vaší studijní poradkyní (tutor) je dr. Zdeňka Telnarová (zdenka.telnarova@osu.cz) – na ni se obracejte s případnými dotazy na průběh studia a organizaci z pohledu katedry (obsah, předměty apod.). Problémy všeobecného studijní charakteru (zápisy, potrvzení o studiu apod.) jsou pak v kompetenci studijního oddělení (již jste při zápisu byli v kontaktu). Případné technické problémy (přihlašování do IS OU, portál, Office 365 aktivace apod.) řeší Centrum informačních technologií OU (nejlépe prostřednictvím helpdesku v portálu).

Doporučuji vám již nyní se pomocí svých přihlašovacích údajů kromě portálu přihlásit také do Office 365 OU – ve výuce využíváme často MS Teams, případně systém Moodle (moodle.osu.cz). Technické informace jsou ve vašem portálu, doporučuji se po aktivaci O365 přihlásit do konzultačního týmu KIP – pomocí kódu dp32ibe. Také si zapněte oznámení příslušných kanálů svého oboru.

Zde lze komunikovat efektivněji než jen pomocí prostého emailu.

Děkuji za váš výběr KIP jako místa studia aplikované informatiky a těším se na setkání 18.9.

Hashim Habiballa, vedoucí katedry informatiky a počítačů PřF OU

Napsat komentář